......................................................................................    NOVOSTI

Novosti možete pronaći na slijedećim poveznicama. 

OMEP Hrvatska ..  https://www.facebook.com/OMEPHrvatska/ 

Svjetska organizacija ..  http://www.worldomep.org/ 

Područje Europe ..  https://www.facebook.com/search/top/?q=omep%20europe