.....................................................................................    

OMEP 2023

„Djetinjstvo - perspektiva djeteta za održivu budućnost“


OMEP Hrvatska u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Agencijom za odgoj i obrazovanje  organizira Znanstveno-stručni skup

..........
„Djetinjstvo - perspektiva djeteta za održivu budućnost“
koji će se održati 2. – 4. studenog 2023. u Opatiji Conference park 25/7  (Amadria park). 
..........
 


Koncept najboljeg interesa djeteta proizlazi iz Konvencije o pravima djeteta (1989) i često se razmatra u okviru RPOO-a. Potrebno je naglasiti kako je riječ o konceptu koji se najčešće javlja iz perspektive odraslih.

Iako se pristup temelji na predodžbi djeteta kao aktivne i kompetentne osobe odrasli češće interpretiraju najbolji interes u skladu sa svojim doživljajem djetetovih potreba i interesa.

Moguće je dakle da pristup koji se zalaže za afirmaciju djece u stvarnosti pridonosi njihovoj marginalizaciji. RPOO koji zagovara najbolji interes djeteta trebao bi promicati i zagovarati poštivanje

Konvencije o pravima djeteta (UN, 1989) s posebnim naglaskom na aktivno sudjelovanje djece i uvažavanje perspektive djeteta.

Stoga cilj je ove konferencije raspraviti djetinjstvo iz perspektive djeteta kako bi se osigurala održiva budućnost.


Nadamo se da će konferencija ponuditi odgovore na slijedeća pitanja:


1. Kako istraživanja mogu doprinijeti razumijevanju perspektive djeteta u odnosu na održivost?

2. Na koji način praksa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja može prepoznati  i uvažiti perspektivu djeteta u izazovima današnjice?

3. Kako uvažavanje perspektive djeteta doprinosi dobrobiti djeteta i profesionalaca kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i održivoj budućnosti društva?


..........

Odgovore na pitanja moguće je raspraviti kroz slijedeće teme:

Igra i učenje djeteta rane i predškolske dobi

 Društvo kultura zajednica i prostor

 Dokumentacija kao mogući alat promjene

 Paradigme teorije i metodologija istraživanja

 Uloga odgojitelja 

 Odgojno-obrazovne politike

 Obitelji u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

 Praksa usmjerena na dijete – jučer danas sutra

 Kvaliteta u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

 Inovativni pristupi ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju


ORGANIZACIJSKI ODBOR
....
Adrijana Višnjić-Jevtić
predsjednica Organizacijskog odbora

....
Helena Biškup
tajnica Skupa

....
Klara Bahtić
....
Eleonora Glavina
....
Mateja Pintarić


PROGRAMSKI ODBOR
....
Ann Farrell
professor emerita
Queensland University of Technology . Australija

....
prof. dr. sc. Siniša Opić
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet . Hrvatska

....
prof. Ingrid Pramling Samuelsson
University of Gothenburg . Švedska

....
prof. dr. sc. Aleksandra Šindić
Sveučilište u Banjoj Luci . BiH

....
prof. Marie Fridberg
Kristianstad University . Švedska

....
assocprof. Ingrid Engdahl
Stockholm University . Švedska

....
Paulette Luff, PhD senior lecturer
Anglia Ruskin University . Velika Britanija

....
Dr. Mary Moloney
Mary Immaculate College . Irska

....
Mandy Cooke, PhD
Deakin University . Australija

....
izv, prof. dr. sc. Višnja Rajić
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet . Hrvatska

....
izv. prof. dr. sc. Alma Tasevska
University of Ss. Ciril and Method . Sj. Makedonija

....
izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet . Hrvatska

....
doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj
Sveučilište Jurja Dobrile . Hrvatska

....
doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić
Sveučilište J.J. Strossmayera FOOZ . Hrvatska

....
doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet . Hrvatska

....
dr. sc. Marijana Miočić
Sveučilište u Zadru . HrvatskaProgram OMEP 2023
pdf document