.....................................................................................    ODGOJ I ...

ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Rani odgoj i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
(prema Engdahl i Rabušicova, 2010)
 

Iako postoje međunarodni i nacionalni ciljevi za ESD, istraživanja pokazuju da oni nisu dovoljno poznati i ne daju dovoljno uputa, iako rani odgoj ima pedagošku tradiciju usklađenu s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj.

Unatoč porastu interesa za pojam održivosti na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, istraživanja o obrazovanju za održivi razvoj još su uvijek vrlo ograničena. 
(Davis, 2010)


Relativno dobro razvijeno područje je dječje mišljenje o različitim pojavama u okruženju. Longitudinalno istraživanje iz Velike Britanije pokazuje da djeca već u dobi od četiri godine poznaju svoju okolinu i pokazaju jednostavno, ali točno razumijevanje učinaka promjene u okolišu i njihov utjecaj na različita staništa i osobe.   (Palmer i Suggate, 2004)

Postoji ogromno područje koje treba popuniti posve novim područjem istraživanja, s naglaskom na učenje za održivi razvoj djece rane i predškolske dobi. 
Davis, 2010)


Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u ranom djetinjstvu treba biti prepoznat kao dinamičan, a ne statičan proces, kao sredstvo, a ne cilj, i kao izazov za stalne kulturne i socijalne promjene, a ne jednom za stalno mjerljiv ishod.    (Hägglund i Pramling Samuelsson, 2009)

U okviru provedbe projekta razvijena s Skala za procjenu okruženja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu (ERS-SDEC)

Smjernice za provedbu ERS-SDC
pdf documentSkala za procjenu okruženja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu
pdf document