............................................................................................    DEVELOPING ...

Projektni tim OMEP-a Hrvatska

Katarina Bogatić
Eleonora Glavina
Ivana Visković
Matea Pintarić
Ana Štefanec
Adrijana Višnjić Jevtić
Edita Rogulj

Stručni tim OMEP_a

osmislio je projekt Developing Teacher Competences for the Future koji je podržan i financiran u okviru Erasmus plus programa Europske unije za područje obrazovanja  (2015-1-NO01-KA201-013283).

U projektu sudjeluju Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska, Grčka i Hrvatska. 

Cilj projekta je razvoj profesionalnih kompetencija odgojitelja za suradnju s roditeljima i izgrađivanje partnerskih odnosa. 

Konvencija o pravima djeteta (UN,1989, Čl.29.) naglašava potrebu usmjerenosti odgoja i obrazovanje djece prema poštivanju roditelja, dječjeg kulturnog identiteta, jezika i vrijednosti. Pravo na obrazovanje temeljno je pravo pojedinca, a roditelji su primarno odgovorni za djetetov odgoj i obrazovanje te imaju prava i obveze sudjelovati i u institucionalnom odgoju i obrazovanju djece. Institucionalni rani i predškolski odgoj i obrazovanje nosi dio odgovornosti za razvoj djece rane i predškolske te je suradnja tih ustanova s obiteljima nužna. 

Navedena konvencija (čl.27) ističe i pravo roditelja na podršku države u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti pri čemu upravo stručni djelatnici uključeni u rani i predškolski odgoj i obrazovanje imaju istaknutu ulogu.

Ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerene su na razvoj kvalitete i poštivanja prava pojedinca te istodobno trebaju biti usmjerene i na razvoj partnerskih odnosa s roditeljima kroz različite oblike suradnje. To obvezuje odgojitelje na stalno istraživanje i razvoj te  pretpostavlja višestruke uloge odgojitelja - oni su učitelji i učenici istodobno. 

Obzirom na navedenu odgovornost, odgojitelji trebaju imati znanja o interakciji sa socijalnom i predmetnom okolinom, posebno s obiteljima djece, imati afirmativne stavove o suradnji i prihvaćati roditelje  kao partnere te stalno razvijati svoje vještine. Od vitalne je važnosti da odgojitelji razvijaju socijalne kompetencije i kvalitetnu komunikaciju kao sredstvo razvoja, da imaju interkulturalni pristup te vještine vođenja i rješavanja problemskih situacija.

Od odgojitelja se očekuje odgovornost, predanost  i angažiranost za uvođenje novih organizacijskih pristupa i metoda učenja.

Razvoj interdisciplinarnih vještina smatra se neophodnim za osobni i profesionalni razvoj odgojitelja. Profesionalni razvoj treba uključivati znanja iz područja psihologije, pedagogije, afirmativne stavove te vještine potrebne za izgradnju kvalitetnih suradničkih odnosa s obiteljima i partnerstva s roditeljima djece uključene u ustanove ranog i predškolskog odgoja. 

Različitosti obiteljskog okruženja jedan je od aspekata kojem treba biti usmjerena osobita pozornost i pažnja. Odgojitelji su svakodnevno u kontaktu s roditeljima koji su u mogućnosti osigurati optimalne stimulative uvjete za razvoj djeteta i s roditeljima koji to nisu u mogućnosti zbog nepovoljnih socio – ekonomskih uvjeta u kojima žive njihove obitelji ili pak zbog nekih drugih specifičnosti. 

Edukacija odgajatelja u obliku aktivnog sudjelovanja u radionicama može značajno doprinijeti razvoju kompetencija za stvaranje optimalnih uvjeta za razumijevanje, prihvaćanje i razvoj suradničkih odnosa s roditeljima i obiteljima s osobitim naglaskom na obitelji u nepovoljnom položaju.