Kontakt

 

Adrijana Višnjić Jevtić, predsjednica

omephr@gmail.com

 

Edita Rogulj, tajnica

tajnik.omephr@gmail.com

 

.........................................................................................................

 

OMEP Hrvatska . Ivana pl. Zajca 55 . 40 000  Čakovec

 

..........................................................................................................

 

OIB 05046063103

Matični broj 2786001

Poslovni račun HR9824840081105888310

otvoren kod Reiffeisen banke

© OMEP Hrvatska 2018

© OMEP Hrvatska 2017

© OMEP Hrvatska 2017