ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 

Rani odgoj i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

 (prema Engdahl i Rabušicova, 2010)

 

Iako postoje međunarodni i nacionalni ciljevi za ESD, istraživanja pokazuju da oni  nisu dovoljno poznati i ne daju dovoljno uputa,  iako  rani odgoj  ima pedagošku tradiciju  usklađenu s odgojem i  obrazovanjem za održivi razvoj.

Unatoč porastu interesa za pojam  održivosti  na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini,  istraživanja o obrazovanju za održivi razvoj još su uvijek vrlo ograničena. (Davis, 2010)

 

Relativno dobro razvijeno područje je dječje mišljenje  o različitim pojavama u okruženju. Longitudinalno istraživanje iz Velike Britanije pokazuje da djeca već u dobi od četiri godine poznaju  svoju okolinu i pokazaju jednostavno, ali točno razumijevanje učinaka promjene u okolišu i njihov utjecaj na različita staništa i osobe. (Palmer i Suggate, 2004)

 

Postoji ogromno područje koje treba popuniti posve novim  područjem istraživanja,  s naglaskom na učenje za održivi razvoj djece rane i predškolske dobi (Davis, 2010)

 

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u ranom djetinjstvu treba biti prepoznat  kao dinamičan, a ne statičan proces, kao sredstvo, a ne cilj, i kao izazov za stalne kulturne i socijalne promjene, a ne jednom za stalno mjerljiv ishod. (Hägglund i Pramling Samuelsson, 2009)

 

U okviru provedbe projekta razvijena s Skala za procjenu okruženja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu (ERS-SDEC)

Smjernice za provedbu ERS-SDC

pdf document

Skala za procjenu okruženja za održivi

razvoj u ranom djetinjstvu

pdf document

© OMEP Hrvatska 2022

© OMEP Hrvatska 2022

© OMEP Hrvatska 2022